Měli Novobabyloňané atomovou bombu?

Ve starých textech se občas objevují zmínky, které naznačují, že byla v dávné minulosti na naší planetě odpálena atomová bomba, přestože tehdy neměli naši předci vhodné znalosti k jejímu sestrojení (tedy podle tradiční archeologie).
Staroindické texty jako Máhabharáta a Rámajána jsou plné zmínek o zbraních bohů a jejich nebeských vozech, vimánách, údajně poháněných rtutí. Bůh Bráhma dokonce zkonstruoval ničivou zbraň, známou jako Brahmástra. A vypadá to, že dokonce byla i použita: šušká se o tom, že Mohendžodáro, centrum takzvané Harrapské kultury (v oblasti dnešního Pákistánu) bylo zničeno jaderným výbuchem, protože zde bylo (údajně) archeology nalezeno mnoho koster, které svědčí o tom, že došlo k náhlému zničení města, a některá místa nesou dodnes známky silné radiace.
Z Bhagavadgíty, součásti eposu Mahábhárata, dokonce citoval i Robert Oppenheimer ve chvíli, kdy došlo k odpálení první jaderné bomby. Jedná se o slavný citát: „Stávám se smrtí, ničitelem světů.“
O mocných zbraních, podobných těm jaderným ale hovoří i Bible. Například jejich použitím zavání kataklyzmatické zničení hříšných měst Sodoma a Gomora; zkázy byl ušetřen jen spravedlivý Lot a jeho rodina. Manželka však nakonec zemřela, protože podlehla své zvědavosti, otočila se čelem ke zkáze, jíž právě obě města podléhala, a rázem padla mrtvá k zemi.
I biblický Žalm 29 udává zajímavé svědectví: „Hospodinův hlas křeše plameny ohně. Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči. Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš. Hospodinův hlas nutí laně k porodu, loupe z lesních stromů kůru.“
Takže – měli dříve lidé k dispozici atomové zbraně? Anebo lépe řečeno naši mimozemští návštěvníci, jak by dozajista pravil velký guru Vetřelců dávnověku, rozčepýřený pošuk, který vidí ufony za každý rohem, Giorgio Tsoukalos? Anebo měli naši předci jen bujnou představivost, jednalo se pouze o sci-fi a fantasy té doby?
Kdo ví.
Před časem jsem narazil na obrázek, který k postu přikládám. Prý se jedná o mezopotámský pečetní váleček, sloužící k zaznamenávání důležitých událostí. Na něm je údajně zobrazen novobabilonský král Nabukadnesar II., jak svrhává atomovou bombu, hned vedle je pak atomový hřib. Musím přiznat, že mě to zvedlo ze židle, protože o interpretaci snad ani nemůže být pochyb. Začal jsem se tedy pídit, co je na tom pravdy – a zjistil jsem, že se jedná jen o novodobý podvrh (na internetu začal kolovat od roku 2016) jistého umělce, který se prý jmenuje Stephen Parker. Navíc, ona by určitě novobabilonská, lépe řečeno mimozemská bomba vypadala asi poněkud jinak, než nám dobře známý Little Boy, svržený na Hirošimu. 
Takže… nevěřte všemu, co se objevuje na konspiračních webech a v záhadologických časopisech.
Vytvořeno službou Webnode