Vesmírná asociace

Vesmírná asociace je série space oper, vycházející u žánrového nakladatelství Brokilon. Jelikož se jedná o pentalogii s dost rozsáhlým a také interaktivním fikčním světem, je pro mě nezbytností mít jisté berličky, abych se v tom nekonečném výčtu jmen lidí, lodí, planet a událostí vyznal. Některé z nich zveřejňuji a pokud jste čtenáři série, snad vám budou k užitku. :-)

 

Vesmírná asociace - timeline:

21. století

 • 2014 - soukromá společnost Star Express Aerospace získává zakázku na zásobování ISS.
 • 2019 - Star Express Aerospace vyvinula lehký raketový nosič StarCatcher.
 • 2025 - první hotel na oběžné dráze Země, civilní lety na oběžnou dráhu či k Měsíci se stávají samozřejmostí během další pěti let, NASA v křeči.
 • 2033 - čínská vesmírná loď Nebeský drak 9 přistává na Marsu a její posádka jej prohlašuje čínskou kolonií.
 • 2034 - Star Express Aerospace vyvinula těžký raketový nosič StarHolder.
 • 2037 - Star Express Aerospace konstruuje na oběžné dráze první soukromou vesmírnou stanici Paradise, při jejíž stavbě jsou využity a odzkoušeny nové postupy a technologie.
 • 2038 - Stálá čínská základna na Marsu, vznik Nového Pekingu.
 • 2039 - Marcus Greer sepisuje "Vizi", budoucí bibli korporátního světonároda.
 • 2042 - počátek surovinové a klimatické krize, Londýn poničen hurikánem, rozpuštěno OSN.
 • 2044 - Umírá zakladatel Star Express Aerospace Marcus Greer.
 • 2045 - Předsedkyní Star Express Aerospace se stává Janet McPheeová. Průzkum Měsíce a pásu asteroidů za účelem zřízení těžebních stanic.
 • 2045-2055 - Desetiletí temnoty. Propast mezi bohatou menšinou a chudou většinou nabývá závratné výše a role jednotlivých národních států zůstává v modelu tržního hospodářství laissez faire, ovládaném nenasytnými korporacemi, natolik omezená, že svým obyvatelům už nemohou nabídnout žádnou ochranu ani jistoty. Dochází k rozsáhlým nepokojům a protestům, které jsou častokrát brutálně potlačeny. Jsou vyčerpány surovinové zdroje, drancované několik desetiletí, a v zemích třetího světa nastávají rozsáhlé hladomory a epidemie.
 • 2048 - Janet McPheeová zadává podnět k transformaci Star Expressu v megakorporaci budoucnosti, jejímž zájmem není hromadění zisku, ale blahobyt a rozvoj lidstva. Epidemie Paraguayské chřipky.
 • 2050 - Korporace zabývající se lety do Vesmíru jsou spojeny ve Vesmírné asociaci.
 • 2052 - vrcholí surovinová a potravinová krize.
 • 2053 - Díky prodeji surovin z pásu asteroidů vyvádí Vesmírná asociace Zemi z energetické krize a zajišťuje pro obyvatele vyspělých států rozsáhlé sociální programy. Díky nově vzniklé soukromé armádě zastavuje lokální válečné konflikty a pomáhá milionům chudých a hladovějících v zemích třetího světa, dává jim práci, jídlo, léky a nový smysl.
 • 2056 - Čína útočí na pás planetek, chce také těžit, odražena. Nakonec se uchyluje k asteroidům a planetkám uvnitř dráhy Marsu, po rozsáhlém průzkumu nalézá také velké zásoby nerostů na Marsu.
 • 2058 - Vesmírná asociace podniká první let k Jupiteru.
 • 2063 - První kolonisté dorážejí na Callisto.
 • 2066 - Vědci pracující pro Asociaci objevili lék na rakovinu, během dalších desetiletí rozsáhlé pokroky v lékařské vědě, zavedení umělých implantátů a prvních tělních mikročipů.
 • 2075 - Vesmírná asociace zahajuje blokádu Marsu. Marsovské války.
 • 2076 - Čína se vzdává části území Marsu. Vznik Asociační části Marsu. Vesmírná loď Poseidon se dostává až k Neptunu.
 • 2077 - Jako měna zavedena Asociační jednotka.
 • 2078-2090 - Janet McPheeová připojuje k Vesmírné asociaci další transformované megakorporace, ať už telekomunikační, průmyslové či energetické, vznikají její sekce. Národní státy se postupně stávají minulostí, jsou udržovány spíše z tradice a formálně, Vesmírná asociace ovládá politiku i hospodářství. Konečné vítězství neokorporatokracie jako politiky budoucnosti.
 • 2085 - Vzniká stanice Afrodita u Venuše.
 • 2090 - Čína na vrcholu Mount China - bývalého Olympus Mons na Marsu - buduje superobří radioteleskop Nefritové oko.
 • 2092 - Vesmírná loď Explorer I. pod vedením kapitána Paoi opouští Zemi, cílem mise je průzkum takzvaného Hlubokého pole, tedy Kuiperova pásu a Oortova oblaku.
 • 2093 - Explorer I. se náhle odmlčí a společně s ním zmizí všech 250 členů posádky. Stejnou noc zažhne kvazistelární objekt Fénix a ozařuje Zemi celých dvě stě dní. Umírá Janet McPheeová.

22. století

 • 2104 - Teoretický fyzik Casper van Dyke spouští Space Eye 2, soustavu vzájemně spolupracujících orbitálních radioteleskopů, umístěných na oběžné dráze Pluta. Narodil se Gerard le Comp.
 • 2112 - Loď Persefona pod velením kapitána Herberta le Compa provádí průzkum Hlubokého pole (Kuiperův pás).
 • 2116 - Hospodářská smlouva mezi Vesmírnou asociací a Čínou. Čína si chce však i nadále udržet alespoň částečnou ekonomickou samostatnost.
 • 2132-2141 - Stavba mnohých vesmírných stanic.
 • 2133 - Nad Čínskou částí Marsu převzali vládu (byť neoficiální) Černí Mingové.
   
 • 2147 - V asociační části Marsu spouští Robert Richard Korolis a Casper van Dyke obří urychlovač částic Genesis. Objevení hyperprostorových koridorů.
 • 2151 – Vyplouvá Eridanus, první loď, která nesla generátor pro vstup do hyperprostorového koridoru. Planeta Gliese 832c se stává prvním tělesem (po Zemi), na jehož povrchu je nalezen organický život.
 • 2152 Eridanus narazí v systému Éty Carinae na sféru carinaa. V atmosféře horkého Jupitera v soustavě Upsilon Andromedae A nachází moduly s hybernovanými „anděly“. Kapitán Gerard le Comp jako první člověk sestupuje do blízkosti akrečního disku černé díry.
 • 2153 – Návrat Eridanu, Gerard le Comp se stává členem Představenstva Asociace.
   
 • 2154-2159 - Rozsáhlý objevný program, deset lodí, které jsou vybaveny generátory pro vstup, zkoumá hyperprostorové koridory.
 • 2156 – Gerard le Comp se stává Výkonným ředitelem Vesmírné asociace. Císař Černých Mingů Šao-Čchi umírá rukou svého nástupce Čchanga.
 • 2158 - Loď Galileo zkoumá systém hvězdy Alula Australis.
 • 2160 - Gerard le Comp se stává Předsedou Asociace.
 • 2161 – Otestován první prototyp osadní lodi typu Kyklop.
   
 • 2165-2168 - Nultá kolonizační vlna: Vesmírnou asociací byly vytipovány čtyři planety, jejichž klima se nejvíce blížilo pozemským podmínkám. Thor - pozdější Liberty -, Egreb, Tane a Xandra. Bylo postaveno celkem čtyřicet lodí typu Kyklop, které je osidlovaly. Do každé z nich se vešlo více než padesát tisíc osadníků.
 • 2165 – Průzkumná loď Achernar zničena iontovou bouří.
   
 • 2167 - Gerard le Comp vyhlásil na Londýnské konferenci založení konsorcia OROS, sdružení megakorporací za účelem astrofyzikálního vědeckého výzkumu, jehož oficiálním posláním bylo vyhodnocení údajů, které získal Eridanus a průzkumné lodě, jež ho následovaly.
 • 2168 - Eridanus byl s ohledem na své silné pancéřování, schopné čelit i masivní radiaci pulsaru, modifikován na vesmírnou stanici Lighthouse a umístěn do systému pulsaru PSR 1257+12.
 • 2169-2175 - První a Druhá kolonizační vlna v područí dosluhujících národních států a spotřebitelských hnutí. Cílem je vymanit se z Asociační sféry vlivu. Staví se okleštěné verze Kyklopů, které byly vysoce nebezpečné, několik se jich ztratilo anebo bylo zničeno. Osidlovali se planety Maya, Terra de la Luz, Siréna... Národní státy měly Kolonistům zajistit podporu, k tomu však nakonec nedošlo a přispěchala jim na pomoc Vesmírná asociace.
 • 2169 – Na Thoru se zničehonic objevuje dvě stě lidí, kteří neprošli stanicí Terra Nova, vstupní branou na jeho povrh. Polovina jich díky tomu, že nebyli řádně proočkováni, zemřela. Přeživší podstoupili výslechy. Nedokázali vysvětlit, kde je Kerberos, osidlovací loď, na jejíž palubě údajně opustili Zemi, a jak se na Thor dostali.
 • 2171 – Během První kolonizační vlny vysílají národní státy Indie a Jihoafrická republika osidlovací loď Polyfémos k Siréně.
 • 2172 – Na Siréně přistály dvě plavidla patřící Van Lykenům, pašeráckému kartelu napojenému na Černé Mingy z Čínské části Marsu a jejich nového Císaře, Ming Čchanga. O několik měsíců později planeta osvobozena Ozbrojenými složkami Vesmírné asociace, přítomen i její Předseda, Gerard le Comp.
 • 2173 - Gerard le Comp zemřel při nehodě transportní lodi.
 • 2173-2174 - za záhadných okolností umírají někteří z vrchních představitelů OROSu, po dalších se slehla zem. Konsorcium nakonec oficiálně zaniká, ve skutečnosti se však pouze uchýlilo do anonymity.
 • 2181 - Robert Richard Korolis, který se na odpočinek uchýlil do Kolonií, na Egrebu zakládá Církev hyperprostorových koridorů.
 • 2182 - Zdánlivá smrt Roberta Richarda Korolise. Zmizení lodi Titan z oběžné dráhy Egrebu. Narodil se Patrick Kerr.
 • 2189 - Průzkumná loď megakorporace Space Research nachází ve vesmíru vak s mrtvými Tauriany.
 • 2192 - Narodila se Natálie St. Pierre.
 • 2194 - Narodil se Desmond Sommers.

23. století

 • 2202 (květen) - Geoffrey Cruz, ředitel koloniální divize Aeronautu a jeho spotřebitelské hnutí, svrhli vládu na Thoru, nakloněnou Asociaci, uvěznili a popravili vedení zdejších megakorporací a zničili několik zásobovacích lodí na orbitě - říkalo se tomu Thorské pití čaje podle jednoho z konfliktů vedoucího k americké válce o nezávislost. Totéž se dřív, než se o tom Země vůbec dozvěděla, stalo i na dalších planetách. O několik dní později Cruz jednostranně vyhlásil vznik Extrasolárního společenství, sám sebe jmenoval jeho prezidentem a přejmenoval Thora na Liberty. Vesmírná asociace vyslala na oběžnou dráhu hlavní vzbouřenecké planety dvě lodě plné mariňáků - mysleli si, že se bude jednat pouze o preventivní úder, neboť Kolonie nebyly téměř vyzbrojeny. Mýlili se. K Zemi došla pouze očazená kurýrní sonda. Obě lodě byly zničeny. Kolonisté disponovali zbraněmi, o nichž nikdo předtím nevěděl a nikdo netušil, odkud je vzali. Jak se ukázalo, nebyl to to jen Cruz, kdo infiltroval megakorporace působící v Koloniích, ale i mnozí další, a díky tomu v asociačních závodech potají postavili desítky, ne-li stovky válečných lodí. Na Zemi se vyskytují názory, že by se Kolonistům měla dát samostatnost, planet věrných Asociaci bylo stále dost.
 • 2202 (červenec) - do atmosféry planety Juba vypuštěn virus ARS, hybrid Paraguayské chřipky, zabil sto tisíc lidí věrných Asociaci a neokorporátnímu světonárodu. Obrat veřejného mínění k válce. Potyčky v několika soustavách. Asociace začíná mohutně zbrojit.
 • 2202 (srpen) - admirál Ozbrojených složek Vesmírné asociace Tien v bitevním raketoplánu pronikl k Liberty a požádal o azyl. Díky němu a jeho taktickým schopnostem se daří udržet Liberty při vpádu asociačních svazů do soustavy, začíná dvouletá ofenzíva Extrasolárního společenství. To však nemělo dost sil, aby si udrželo planety, které se jim podařilo získat.
 • 2204 - nastává roční humanitární příměří, kdy obě ze stran posílají malé operační svazy prozkoumat obranu soupeře.
 • 2205 - došlo k dokončení desítek bitevních lodí typu Tsunami druhé generace, byl položen kýl první lodě typu Sunstorm. Mohutná ofenzíva Asociace, postupuje hluboko do prostoru Extrasolárního společenství, fronta je sotva deset světelných let od Liberty. Patrick Kerr v této době působí jako pilot transportéru a později bitevního raketoplánu.
 • 2206 - Extrasolární společenství pod tlakem. Začíná operace Konec času, osobně jí velí admirál Tien. Třem svazům Branné jednoty se podařilo za cenu děsivých ztrát prorazit obranu jednoho z výstupních bodů uvnitř Sluneční soustavy. O něco později se střetly s asociačními silami pod vedením Tienova bývalého žáka, viceadmirála Sarana, u Jupiteru a potom se stáhly. Jednalo se o lest - lodě Branné jednoty vypustily peruť asociačních bitevních raketoplánů, které se podařilo během Koloniálních válek ukořistit, a ty po široké bezpečné trajektorii, vedoucí mimo Sluneční soustavu, zamířily k Zemi. Podařilo se jim dostat až do těsné blízkosti planety a bombardovat sídla několika megakorporací. Otřesená Asociace nakonec přistoupila na humanitární příměří, které trvalo tři roky a prakticky Koloniální války rozdělilo na dvě poloviny - takzvané Velké příměří.
 • 2206-2209 - spuštěny první Achilley, vytvořeny jednotky Lion Brothers.
 • 2209 - začíná nová ofenzíva Vesmírné asociace, Kolonisté ji však rychle zastavují a získávají výraznou převahu.
 • 2210 - bitva u Heimdalla, obrat ve válce, Asociace přebírá iniciativu.
 • 2211 - Zahájení programu na výstavbu záchranných lodí typu StarLight společně s tajným programem na jejich modifikaci na válečný typ Sword.
 • 2212 - třetí humanitární příměří (neoficiální, říká se tak tomu až zpětně, devět měsíců nedošlo k žádnému útoku, pouze potyčky, Asociaci i ExoSolu dochází dech).
 • 2213 - Doktor Weir začíná na stanici SolarEclipse pracovat na projektu NAWAR.
 • 2215 - Bitva o Mayu, do bitvy se zapoje i prototyp bitevníku typu Sunstorm. Major Patrick Kerr zradí a vyvraždí Lion Brothers, je dostižen majorem Vincentem van den Zeenem v systému Gliese 849.
 • 2216 - Desmond Sommers se přidává k záchranářům
 • 2217 - Bitva u Palmyry, Bitva o Pyrrhu, na Marsu podepsána Novopekingská smlouva. Konec Koloniálních válek.
 • 2219 - Eridanus opuštěn a nahrazen stanicí typu Sunrise.
 • 2221 - Spuštěn Tristan.
 • 2227 (březen) - Tristan nalézá vesmírnou loď Titan, která před pětačtyřiceti lety zmizela z oběžné dráze Egrebu, u obří černé díry. Desmond Sommers k ní vede záchranou misi. (povídka Singularita)
 • 2227 (srpen) - Desmond Sommers přijímá velení na stanici Lighthouse v systému PSR 1257+12 (Světlo pulsaru). Druhé koloniální války. (Záře supernovy)
 • 2230 – V systému protohvězdy L 1527 vzdálené 400 světelných let od Země dochází k sabotáži záchranné lodi Tristan (toho času v koloniálních službách), umírá její kapitán, Obadiah Makele. (povídka In Hora Mortis)
 • 2234 (říjen) - opět zažhnul kvazistelární objekt Fénix. Zabit Derek Sheppard, hlava OROSu. Povstává klika admirála Sarana, která se snaží přivést Asociaci na správnou cestu. (Jas kvasaru)
 • 2234 (prosinec) - první kontakt s rasou Draynů. Bitva u kvazistelárního objektu Fénix. Natálie St. Pierre se přidává na stranu Senešala. (Jas kvasaru)
 • 2235 - klika admirála Sarana poráží OROS. Vesmírná asociace se stává de facto vojenskou diktaturou. Konfiskace projektů OROSu, mimojiné projektu Final Frontier.
 • 2236-2237 - Ozbrojené složky Vesmírné asociace zbrojí proti Taurianské hrozbě, prezident ExoSolu Cruz se opevňuje ve svém domácím vězení na Liberty, hnutí Kerberos u moci. Desmond Sommers působí na základně Ozbrojených složek v Haswellu, Nathaniel Sommers se stává šéfem sekce Omega.
 • 2238 (únor) – Admirál Saran představuje na Pallas Athéně prototyp Prostorové zbraně. Císař Ming Čchang přijímá v Zakázaném městě uprostřed Nového Pekingu delegaci ze Země. Občanská válka v Extrasolárním společenství, proti sobě stojí hnutí Kerberos a věrní prezidenta Geoffreye Cruze. Lidé poprvé stanou u magnetaru 1E 1048.1 – 593 známého také jako Kah Em Pretor. Tauriani útočí na stanici SolarEclipse v systému HD 47186. (Svit magnetaru)
 • 2238 (květen) – Nyní… (Třpyt strangeletu).

Vesmírná asociace - seznam světů:

18 Cygny d (soustava 18 Cygny)
Neobydlená planeta, kde žijí měkkýši.

Ariadna
Svět obtížný k terraformaci, kde kolonisté žili v obrovských habitatech. Na sklonku Prvních koloniálních válek byly vybombardovány.

Bifrost (soustava SIG Corona Borealis)
Jedna ze složek binárního systému, druhou je Heimdall. Leží v obyvatelné zóně mateřské hvězdy. Superzemě, na povrchu více než 3G, silný skleníkový efekt.

Desdemona
Planeta nacházející se dvě stě světelných let od Země, má tam divizi hlavní asociační zbrojovka Gun & Shotgun Megacorporation. Na její orbitě se nachází radioteleskop Space Eye 11.

Deneb Kaitos
Na jedné z planet v soustavě byly nalezeny jedny z nejinteligentnějších forem života, dosahující mozkové kapacity psa.

Egreb (soustava Epsilon Eridani)
Druhá nejvýznamnější planeta ExoSolu. Osídlena během nulté kolonizační vlny. Bylo zde vyšlechtěno psí plemeno egrebský ovčák. Roku 2181 zde Robert Richard Korolis, který se na odpočinek uchýlil do Kolonií, zakládá Církev hyperprostorových koridorů. O rok později Korolis zdánlivě umírá a za nejasných okolností zmizí z oběžné dráhy nákladní loď Titan. Hlavní město San Juan Revolución bylo bombardovány IOLy během Druhých koloniálních válek.

Galora
Odehrála se zde jedna z bitev Prvních koloniálních válek, při ní zemřel syn prezidenta ExoSolu Geoffreye Cruze.

Gejzír (soustava Gliese 832)
Ideální svět pro život. Má velikost zhruba devět desetin zemského průměru, ovšem vyšší hustotu, takže gravitace na povrchu dosahuje 1G. Má velký měsíc, který stabilizuje jeho rotační osu. Voda v kapalném skupenství zabírá skoro polovinu planety (zdejší světový oceán je mnohem hlubší než pozemský), má dusíkokyslíkovou atmosféru. Přesto jsou jeho pevniny pusté, bez života. Během mise Eridanu tu havaruje Gerard le Comp, kapitán Eridanu, a setká se tu se zvláštní entitou.

Gliese 832 c (soustava Gliese 832)
Superzemě na samé hranici obyvatelné zóny systému Gliese 832. Na jejím povrchu se nachází stopové množství vody, zejména v polárních oblastech. Vzhledem k rozměrům a hustotě se gravitace rovná dvěma až třem G, v atmosféře množství vzácných plynů, téměř žádný kyslík… Přesto se stala prvním tělesem (mimo Zemi), na jehož povrchu byl nalezen organický život – a to při misi Eridanu roku 2151.

Gliese 849 d (soustava Gliese 849)
Ledová planeta (teploty se zde pohybují kolem – 100 ˚C) obíhající kolem červené trpasličí hvězdy. Roku 2215 zde ztroskotal Patrick Kerr se svým achillem a spojil se se svým mimozemským společníkem.
 

 

Heimdall (systém SIG Corona Borealis)
Složka binárního systému (druhou je Bifrost), panuje zde 1,5 G. Většinu povrchu tvoří dožhava rozpálená poušť, na jižním pólu planety se však nachází oceán. Částečně terraformován jeden z kráterů blízko rovníku (díky vysokým okrajovým pohořím je chráněný před horkými větry), zde se nacházela důležitá základna OROSu – probíhaly zde projekty Asasín, Chiméra. Na orbitě se odehrála jedna z důležitých bitev Druhých koloniálních válek. Roku 2234 tu na několik měsíců uvízla Natálie St. Pierre.

Hexasolar
Šestihvězdný systém, v němž se uskutečnila jedna z rozhodujících bitev Prvních koloniálních válek. Nacházejí se zde doky Ozbrojených složek Vesmírné asociace a také jejich střelnice, byl zde testován prototyp Prostorové zbraně.

Hydra
General Chem testoval na zdejší populaci experimentální léky.

Juba
Do atmosféry Juby byl roku 2202 vypuštěn virus ARS, hybrid Paraguayské chřipky, a zabil sto tisíc lidí věrných Asociaci a korporátnímu systému. Jeden z incidentů vedoucích k Prvním koloniálním válkám.

Liberty (soustava 14 Herculis)
Obíhá kolem oranžové hvězdy spektrální třídy K, zvané Pomeranč. Planetě dominuje Wrightův oceán. Je mnohem rozlehlejší než Pacifik, zabírá téměř dvě třetiny povrchu planety, která má rovníkový průměr o celou čtvrtinu větší než Země; je i hlubší, v místě zlomu Odin téměř pětadvacet kilometrů. Je to ráj pro oceánology. A astrobiology. V oceánu žijí obrovská olihním podobná stvoření dosahující délky dva kilometry. Na souši je však pouze minimum rostlinného života – a žádná fauna.
Na planetě jsou velké ledkové doly. Rozsáhlé šelfy Wrightova oceánu byly bohaté na ropu a zemní plyn, těžilo je tu několik asociačních megakorporací. Dodnes zůstává v jeho středu rozsáhlá ropná skvrna pojmenovaná Asociační monstrum, neboť má tisíc kilometrů v průměru.
Byl to jeden z prvních osídlených světů (Nultá kolonizační vlna). Jeho dřívější jméno bylo Thor podle severského boha bouří (mohlo za to zdejší nestabilní bouřlivé počasí). V květnu 2202 svrhl Geoffrey Cruz, ředitel koloniální divize Aeronautu, vládu na Thoru, nakloněnou Asociaci, on a jeho lidé uvěznili a popravili vedení zdejších megakorporací a zničili několik zásobovacích lodí na orbitě – říkalo se tomu Thorské pití čaje podle jednoho z konfliktů vedoucího k americké válce o nezávislost. Planeta byla přejmenována na Liberty a stala se ústředním světem Extrasolárního společenství. Prezident Cruz buduje Město svobody, které je vystavěno do podoby galaktické spirály. Poničeno během krátké občanské války roku 2238.

Mars (Sluneční soustava)
Čtvrtá planeta Sluneční soustavy.
Rozdělen na asociační a čínskou část. Severně od oblasti chaotického terénu Noctis Labyrinthus se nacházejí asociační osídlení Henderson, Brunswick, De la Pietro, v severozápadní části údolního systému Valles Marineris zvané Tithonium chasma pak asociační důlní zařízení. Čínské části vládne největší marsovské město Nový Peking, aglomerace se rozprostírá pod kupolí na více než osmi stech kilometrech čtverečních. V jeho centru se nachází Zakázané město, imitace toho pozemského.
Z dějin. Roku 2033 přistává čínská vesmírná loď Nebeský drak 9 na Marsu a její posádka jej prohlašuje čínskou kolonií. Roku 2075 proběhly o planetu Marsovské války, první vesmírný konflikt lidstva, Mars rozdělen na Asociační a Čínskou část, kterou ovládá mafiánské uskupení známé jako Černí Mingové. Na vrcholu Olympus Mons (zvaného Mount China) vyrostl na sklonku jednadvacátého století největší radioteleskop v dějinách, Nefritové oko, později byl na planetě vybudován urychlovač částic Genesis. Při jeho prvním spuštění došlo k otevření vstupu do hyperprostorového koridoru v atmosféře planety. Roku 2217 na Marsu podepsána Novopekingská smlouva, znamenající konec Prvních koloniálních válek.

Maya
Tucet měst, rozložených podél široké pobřežní zátoky největšího kontinentu planety, se stal vyhledávaným turistickým rezortem pro zaměstnance všech megakorporací. Po bitvě, kterou zde roku 2215 svedla Asociace s ExoSolem, Patrick Kerr vyvraždil jednotku Lion Brothers.

Nergal (soustava 55 Cancri)
Exotický terestrický svět, který, ač o pouhou polovinu větší než Země, má hmotnost takřka dvou třetin Neptunu – protože je z větší části tvořen rozžhaveným ioninem (ultraželezem). Centrální hvězda systému, 55 Cancri A, se nachází jen tři miliony kilometrů daleko a na přivrácené straně Nergala tak teplota atakuje téměř tři tisíce stupňů Celsia. V jednom z Lagrangeových bodů uvnitř systému planety a jejího největšího měsíce, Ereškigaly, se nachází Hekaté, loď typu Kyklop. Nejprve sloužila jako předsunutá těžební základna, když byla opuštěna, stala se centrálou Církve hyperprostorových koridorů.
 

Nový Eden
Jedna z laboratoří Velkého architekta v odlehlé části lidského koridorového systému. Dříve byla planeta hojná na život, po sterilizaci se z ní stala ledová pustina plná kryojezírek a ledových roklí. Roku 2338 na povrchu přistává Patrick Kerr.

Palmyra
Roku 2217 zde proběhla Bitva o Palmyru, jeden z posledních konfliktů Prvních koloniálních válek.

První svět (bludná planeta ležící mimo Galaxii)
Terestrická planeta nacházející se mimo Galaxii, obíhala kolem kvazistelárního objektu Fénix. Pevniny tvoří povětšinou skelná a solná krusta, omývají ji modrozelené oceány. Rasa Draynů zde kdysi uzavřela smlouvu s XamantlXinXuxem (Velkým architektem).

PSR 1257+12 a b c (soustava PSR 1257+12)
Planety obíhající kolem pulsaru PSR 1257+12, na orbitě první z nich se nacházela stanice Lighthouse a také Eridanus, první loď schopná cestovat hyperprostorovými koridory. V soustavě probíhal šedesátiletý projekt OROSu Světlo pulsaru, a to na stejnojmenné stanici nacházející se v podpovrchovém oceánu třetí planety systému, ukotvené k více než deset kilometrů silné ledové krustě, která ji pokrývá (planeta se velice podobá jupiterovu měsíci Europa).

Pyrrha (soustava HD 28185)
Měsíc velikosti Venuše obíhající kolem plynného obra nacházejícího se v obyvatelné zóně své hvězdy. Malá zemědělská kolonie věrná Asociaci, ve skutečnosti jedna ze základen OROSu, kde probíhal projekt Scourge - metla. Jeho cílem bylo vyvinout smrtící virus ARS. Během záchranné operace, kterou přeruší koloniální útok, zde roku 2217 přijde velitel Desmond Sommers o nohu.

Siréna
Dominantou je Skelné pohoří. Bohatá na život, obývají ji plazům podobní tvorové s vnější kostrou jakou má hmyz.
Roku 2170 během První kolonizační vlny vysílají národní státy Indie a Jihoafrická republika k tomuto světu osidlovací loď Polyfémos. Plavidlo slouží po přistání jako nouzové ubytovací prostory, postupně je rozebíráno, když kapitán lodi, Montgomery Rowland, usoudí, že je planeta pro kolonisty bezpečná a položí základní kámen hlavního města, New Freelandu. O rok později na nově vzniklé kolonii přistály dvě lodě patřící Van Lykenům, pašeráckému kartelu napojenému na Černé Mingy z Čínské části Marsu a jejich nového Císaře, Ming Čchanga. Siréna se měla stát jejich předmostím k ovládnutí černého trhu ve čtveřici nově vzniklých asociačních kolonií, původní osadníci se stali skvělou pracovní silou: planeta oplývá bohatými ložisky minerálů. O několik měsíců později Siréna osvobozena Ozbrojenými složkami Vesmírné asociace, přítomen i její Předseda Gerard le Comp.

Skrytá planeta (soustava 38 Virginis)
Planetu obklopuje silové pole, tvořící bariéru mezi ní a zbytkem vesmíru, činí ji i neviditelnou. Na povrchu se nacházejí trosky jedné z lodí typu Kyklop, které během Nulté kolonizační vlny osidlovaly Liberty, Tane, Xandru a Egreb. Zdejší nedobrovolní osadníci trpí podivnou amnézií a jsou ohrožováni nebezpečnými a krvelačnými tvory, které nazývají Sceadugengani.

Tane (soustava 55 Cancri)
Chladná planeta, její vegetaci tvoří povětšinou tundra. Osídlena během Nulté kolonizační vlny. Rozsáhlé loděnice na její orbitě byly zničeny během Druhých koloniálních válek a poté znovu vybudovány.

 

 

Taormina
Roku 2227 zasažena meteoritickým rojem, který vyvolal megatsunami, co vymazala celý příbřežní pás hlavního kontinentu o délce téměř sta kilometrů. Ve svrchním jádře planety se nacházejí zásoby ultraželeza. Během Druhých koloniálních válek anektována Vesmírnou asociací. Na povrchu jsou velké továrny vyrábějící zbraně.

Tau Ceti f (soustava Tau Ceti)
Neobydlená planeta s vražedným ekosystémem (pavouci plivající žíravinu). Akademie Ozbrojených složek Vesmírné asociace zde své kadety cvičí v rámci kursu přežití.

Terra de la Luz
Jedna její polokoule je hlubokou příkopovou propadlinou, druhá naopak nehostinnou náhorní plošinou. Neoficiálně se Luz také říká Planeta dvou tváří. Na její orbitě se nachází velký dopravní terminál Kosmoport dvě.

Transvaal (soustava HIP 78913)
Malá planeta se řídkým osídlením, přestože je polopouštního typu, věnují se místní povětšinou zemědělství, osídlená antimilitaristy během Prvních koloniálních válek. Několik let zde na zavlažované farmě žil Desmond Sommers.

 

Trója
Díky excentrické oběžné dráze planety teploty během letních měsíců atakují takřka padesát stupňů Celsia, během zimy naopak mnohdy klesají k minus devadesáti. Obíhá ji asteroid Achilles, kde měla doly Iron & Stone Megacorporation. V centru hlavního města plenty, Hectora, stojí obrovský ultraželezný kůň. Domovská planeta Boccaccia Triplemana.

Xandra
Jedna z prvních osídlených planet (Nultá kolonizační vlna). Ve favele Dei Gratia se kdysi setkala mladá Natálie St. Pierre s Patrickem Kerrem a Victorem van den Zeenem. Roku 2227 zde došlo k incidentu, při němž vniklo několik autonomních bojových robotů, které Extrasolární společenství běžně využívalo za Prvních koloniálních válek, do jednoho asociačního závodu, a než se je podařilo ostraze zastavit, nechali za sebou stovku mrtvých.

Zárodečný svět (soustava UW Canis Majoris)
Cloněn hustými mraky bohatými na vodní páru, proniká jimi jen málo světla mateřských hvězd hostitelského binárního systému, jejich škodlivého UV záření a radiace. Gravitace se rovná 0,5 G, brutální magnetické pole tvoří obrovské radiační pásy, zachycující korpuskulární záření. Povrch fádní, nacházejí se na něm solná a kyselinová jezírka. Sídlo Senešala, taurianský inkubátor.

Země (Sluneční soustava)
Srdce Vesmírné asociace, Srdce korporátního národa ve vesmíru (viz Timeline). Národní státy hrají druhořadou úlohu, lidé žijí v područí megakorporací a vyznávají spotřebitelské hodnoty. Předseda Vesmírné asociace (zároveň předseda StarExpress Aerospace, zakládajícího člena Vesmírné sekce) sídlí v New Yorku, konsorcium OROS, které Asociaci na čas ovládalo, pak v Londýně. Na oběžné dráze planety se nachází významná stanice Pallas Athéna, ústředí Ozbrojených složek.

 

 

Vytvořeno službou Webnode