Vesmírná asociace

Vesmírná asociace je série space oper, vycházející u žánrového nakladatelství Brokilon. Jelikož se jedná o pentalogii (Světlo pulsaru, 2015 - Záře supernovy, 2016 - Jas kvasaru, 2017 - Svit magnetaru, 2019 - Třpyt strgeletu, kniha je dopsána, v současnosti probíhají úpravy) s dost rozsáhlým a také interaktivním fikčním světem, je pro mě nezbytností mít jisté berličky, abych se v tom nekonečném výčtu jmen lidí, lodí, planet a událostí vyznal. Některé z nich zveřejňuji a pokud jste čtenáři série, snad vám budou k užitku. :-)


Vesmírná asociace - timeline:

21. století

 • 2014 - soukromá společnost Star Express Aerospace získává zakázku na zásobování ISS.
 • 2019 - Star Express Aerospace vyvinula lehký raketový nosič StarCatcher.

 • 2025 - první hotel na oběžné dráze Země, civilní lety na oběžnou dráhu či k Měsíci se stávají samozřejmostí během další pěti let, NASA v křeči.

 • 2033 - čínská vesmírná loď Nebeský drak 9 přistává na Marsu a její posádka jej prohlašuje čínskou kolonií.

 • 2034 - Star Express Aerospace vyvinula těžký raketový nosič StarHolder.

 • 2037 - Star Express Aerospace konstruuje na oběžné dráze první soukromou vesmírnou stanici Paradise, při jejíž stavbě jsou využity a odzkoušeny nové postupy a technologie.

 • 2038 - Stálá čínská základna na Marsu, vznik Nového Pekingu.

 • 2039 - Marcus Greer sepisuje "Vizi", budoucí bibli korporátního světonároda.

 • 2042 - počátek surovinové a klimatické krize, Londýn poničen hurikánem, rozpuštěno OSN.

 • 2044 - Umírá zakladatel Star Express Aerospace Marcus Greer.

 • 2045 - Předsedkyní Star Express Aerospace se stává Janet McPheeová. Průzkum Měsíce a pásu asteroidů za účelem zřízení těžebních stanic.

 • 2045-2055 - Desetiletí temnoty. Propast mezi bohatou menšinou a chudou většinou nabývá závratné výše a role jednotlivých národních států zůstává v modelu tržního hospodářství laissez faire, ovládaném nenasytnými korporacemi, natolik omezená, že svým obyvatelům už nemohou nabídnout žádnou ochranu ani jistoty. Dochází k rozsáhlým nepokojům a protestům, které jsou častokrát brutálně potlačeny. Jsou vyčerpány surovinové zdroje, drancované několik desetiletí, a v zemích třetího světa nastávají rozsáhlé hladomory a epidemie.

 • 2048 - Janet McPheeová zadává podnět k transformaci Star Expressu v megakorporaci budoucnosti, jejímž zájmem není hromadění zisku, ale blahobyt a rozvoj lidstva. Epidemie Paraguayské chřipky.

 • 2050 - Korporace zabývající se lety do Vesmíru jsou spojeny ve Vesmírné asociaci.

 • 2052 - vrcholí surovinová a potravinová krize.

 • 2053 - Díky prodeji surovin z pásu asteroidů vyvádí Vesmírná asociace Zemi z energetické krize a zajišťuje pro obyvatele vyspělých států rozsáhlé sociální programy. Díky nově vzniklé soukromé armádě zastavuje lokální válečné konflikty a pomáhá milionům chudých a hladovějících v zemích třetího světa, dává jim práci, jídlo, léky a nový smysl.

 • 2056 - Čína útočí na pás planetek, chce také těžit, odražena. Nakonec se uchyluje k asteroidům a planetkám uvnitř dráhy Marsu, po rozsáhlém průzkumu nalézá také velké zásoby nerostů na Marsu.

 • 2058 - Vesmírná asociace podniká první let k Jupiteru.

 • 2063 - První kolonisté dorážejí na Callisto.

 • 2066 - Vědci pracující pro Asociaci objevili lék na rakovinu, během dalších desetiletí rozsáhlé pokroky v lékařské vědě, zavedení umělých implantátů a prvních tělních mikročipů.

 • 2075 - Vesmírná asociace zahajuje blokádu Marsu. Marsovské války.

 • 2076 - Čína se vzdává části území Marsu. Vznik Asociační části Marsu. Vesmírná loď Poseidon se dostává až k Neptunu.

 • 2077 - Jako měna zavedena Asociační jednotka.

 • 2078-2090 - Janet McPheeová připojuje k Vesmírné asociaci další transformované megakorporace, ať už telekomunikační, průmyslové či energetické, vznikají její sekce. Národní státy se postupně stávají minulostí, jsou udržovány spíše z tradice a formálně, Vesmírná asociace ovládá politiku i hospodářství. Konečné vítězství neokorporatokracie jako politiky budoucnosti.

 • 2085 - Vzniká stanice Afrodita u Venuše.

 • 2090 - Čína na vrcholu Mount China - bývalého Olympus Mons na Marsu - buduje superobří radioteleskop Nefritové oko.

 • 2092 - Vesmírná loď Explorer I. pod vedením kapitána Paoi opouští Zemi, cílem mise je průzkum takzvaného Hlubokého pole, tedy Kuiperova pásu a Oortova oblaku.

 • 2093 - Explorer I. se náhle odmlčí a společně s ním zmizí všech 250 členů posádky. Stejnou noc zažhne kvazistelární objekt Fénix a ozařuje Zemi celých dvě stě dní. Umírá Janet McPheeová.


22. století

 • 2104 - Teoretický fyzik Casper van Dyke spouští Space Eye 2, soustavu vzájemně spolupracujících orbitálních radioteleskopů, umístěných na oběžné dráze Pluta. Narodil se Gerard le Comp.

 • 2112 - Loď Persefona pod velením kapitána Herberta le Compa provádí průzkum Hlubokého pole (Kuiperův pás).

 • 2116 - Hospodářská smlouva mezi Vesmírnou asociací a Čínou. Čína si chce však i nadále udržet alespoň částečnou ekonomickou samostatnost.

 • 2132-2141 - Stavba mnohých vesmírných stanic.

 • 2147 - V asociační části Marsu spouští Robert Richard Korolis a Casper van Dyke obří urychlovač částic Genesis. Objevení hyperprostorových koridorů.

 • 2151 - Vyplouvá Eridanus, první loď, která nesla generátor pro vstup do hyperprostorového koridoru.

 • 2152 - Kapitán Gerard le Comp jako první člověk sestupuje do blízkosti akrečního disku černé díry.

 • 2153 - Návrat Eridanu, Comp se stává členem Předsednictva Asociace.

 • 2154-2159 - Rozsáhlý objevný program, deset lodí, které jsou vybaveny generátory pro vstup, zkoumá hyperprostorové koridory.

 • 2156 - Gerard le Comp se stává výkonným ředitelem Vesmírné asociace.

 • 2158 - Loď Galileo zkoumá systém hvězdy Alula Australis.

 • 2160 - Gerard le Comp se stává Předsedou Asociace.

 • 2165-2168 - Nultá kolonizační vlna: Vesmírnou asociací byly vytipovány čtyři planety, jejichž klima se nejvíce blížilo pozemským podmínkám. Thor - pozdější Liberty -, Egreb, Tane a Xandra. Bylo postaveno celkem čtyřicet lodí typu Kyklop, které je osidlovaly. Do každé z nich se vešlo více než padesát tisíc osadníků.

 • 2167 - Gerard le Comp vyhlásil na Londýnské konferenci založení konsorcia OROS, sdružení megakorporací za účelem astrofyzikálního vědeckého výzkumu, jehož oficiálním posláním bylo vyhodnocení údajů, které získal Eridanus a průzkumné lodě, jež ho následovaly.

 • 2168 - Eridanus byl s ohledem na své silné pancéřování, schopné čelit i masivní radiaci pulsaru, modifikován na vesmírnou stanici Lighthouse a umístěn do systému pulsaru PSR 1257+12.

 • 2169-2175 - První a Druhá kolonizační vlna v područí dosluhujících národních států a spotřebitelských hnutí. Cílem je vymanit se z Asociační sféry vlivu. Staví se okleštěné verze Kyklopů, které byly vysoce nebezpečné, několik se jich ztratilo anebo bylo zničeno. Osidlovali se planety Maya, Terra de la Luz, Siréna... Národní státy měly Kolonistům zajistit podporu, k tomu však nakonec nedošlo a přispěchala jim na pomoc Vesmírná asociace.

 • 2173 - Gerard le Comp zemřel při nehodě transportní lodi.

 • 2173-2174 - za záhadných okolností umírají někteří z vrchních představitelů OROSu, po dalších se slehla zem. Konsorcium nakonec oficiálně zaniká, ve skutečnosti se však pouze uchýlilo do anonymity.

 • 2181 - Robert Richard Korolis, který se na odpočinek uchýlil do Kolonií, na Egrebu zakládá Církev hyperprostorových koridorů.

 • 2182 - Zdánlivá smrt Roberta Richarda Korolise. Zmizení lodi Titan z oběžné dráhy Egrebu. Narodil se Patrick Kerr.

 • 2189 - Průzkumná loď megakorporace Space Research nachází ve vesmíru vak s mrtvými Tauriany.

 • 2192 - Narodila se Natálie St. Pierre.

 • 2194 - Narodil se Desmond Sommers.


23. století

 • 2202 (květen) - Geoffrey Cruz, ředitel koloniální divize Aeronautu a jeho spotřebitelské hnutí, svrhli vládu na Thoru, nakloněnou Asociaci, uvěznili a popravili vedení zdejších megakorporací a zničili několik zásobovacích lodí na orbitě - říkalo se tomu Thorské pití čaje podle jednoho z konfliktů vedoucího k americké válce o nezávislost. Totéž se dřív, než se o tom Země vůbec dozvěděla, stalo i na dalších planetách. O několik dní později Cruz jednostranně vyhlásil vznik Extrasolárního společenství, sám sebe jmenoval jeho prezidentem a přejmenoval Thora na Liberty. Vesmírná asociace vyslala na oběžnou dráhu hlavní vzbouřenecké planety dvě lodě plné mariňáků - mysleli si, že se bude jednat pouze o preventivní úder, neboť Kolonie nebyly téměř vyzbrojeny. Mýlili se. K Zemi došla pouze očazená kurýrní sonda. Obě lodě byly zničeny. Kolonisté disponovali zbraněmi, o nichž nikdo předtím nevěděl a nikdo netušil, odkud je vzali. Jak se ukázalo, nebyl to to jen Cruz, kdo infiltroval megakorporace působící v Koloniích, ale i mnozí další, a díky tomu v asociačních závodech potají postavili desítky, ne-li stovky válečných lodí. Na Zemi se vyskytují názory, že by se Kolonistům měla dát samostatnost, planet věrných Asociaci bylo stále dost.

 • 2202 (červenec) - do atmosféry planety Juba vypuštěn virus ARS, hybrid Paraguayské chřipky, zabil sto tisíc lidí věrných Asociaci a neokorporátnímu světonárodu. Obrat veřejného mínění k válce. Potyčky v několika soustavách. Asociace začíná mohutně zbrojit.

 • 2202 (srpen) - admirál Ozbrojených složek Vesmírné asociace Tien v bitevním raketoplánu pronikl k Liberty a požádal o azyl. Díky němu a jeho taktickým schopnostem se daří udržet Liberty při vpádu asociačních svazů do soustavy, začíná dvouletá ofenzíva Extrasolárního společenství. To však nemělo dost sil, aby si udrželo planety, které se jim podařilo získat.

 • 2204 - nastává roční humanitární příměří, kdy obě ze stran posílají malé operační svazy prozkoumat obranu soupeře.

 • 2205 - došlo k dokončení desítek bitevních lodí typu Tsunami druhé generace, byl položen kýl první lodě typu Sunstorm. Mohutná ofenzíva Asociace, postupuje hluboko do prostoru Extrasolárního společenství, fronta je sotva deset světelných let od Liberty. Patrick Kerr v této době působí jako pilot transportéru a později bitevního raketoplánu.

 • 2206 - Extrasolární společenství pod tlakem. Začíná operace Konec času, osobně jí velí admirál Tien. Třem svazům Branné jednoty se podařilo za cenu děsivých ztrát prorazit obranu jednoho z výstupních bodů uvnitř Sluneční soustavy. O něco později se střetly s asociačními silami pod vedením Tienova bývalého žáka, viceadmirála Sarana, u Jupiteru a potom se stáhly. Jednalo se o lest - lodě Branné jednoty vypustily peruť asociačních bitevních raketoplánů, které se podařilo během Koloniálních válek ukořistit, a ty po široké bezpečné trajektorii, vedoucí mimo Sluneční soustavu, zamířily k Zemi. Podařilo se jim dostat až do těsné blízkosti planety a bombardovat sídla několika megakorporací. Otřesená Asociace nakonec přistoupila na humanitární příměří, které trvalo tři roky a prakticky Koloniální války rozdělilo na dvě poloviny - takzvané Velké příměří.

 • 2206-2209 - spuštěny první Achilley, vytvořeny jednotky Lion Brothers.

 • 2209 - začíná nová ofenzíva Vesmírné asociace, Kolonisté ji však rychle zastavují a získávají výraznou převahu.

 • 2210 - bitva u Heimdalla, obrat ve válce, Asociace přebírá iniciativu.

 • 2211 - Zahájení programu na výstavbu záchranných lodí typu StarLight společně s tajným programem na jejich modifikaci na válečný typ Sword.

 • 2212 - třetí humanitární příměří (neoficiální, říká se tak tomu až zpětně, devět měsíců nedošlo k žádnému útoku, pouze potyčky, Asociaci i ExoSolu dochází dech).

 • 2213 - Doktor Weir začíná na stanici SolarEclipse pracovat na projektu NAWAR.

 • 2215 - Bitva o Mayu, do bitvy se zapoje i prototyp bitevníku typu Sunstorm. Major Patrick Kerr zradí a vyvraždí Lion Brothers, je dostižen majorem Vincentem van den Zeenem v systému Gliese 849.

 • 2216 - Desmond Sommers se přidává k záchranářům

 • 2217 - Bitva u Palmyry, Bitva o Pyrrhu, na Marsu podepsána Novopekingská smlouva. Konec Koloniálních válek.

 • 2219 - Eridanus opuštěn a nahrazen stanicí typu Sunrise.

 • 2221 - Spuštěn Tristan.

 • 2227 (březen) - Tristan nalézá vesmírnou loď Titan, která před pětačtyřiceti lety zmizela z oběžné dráze Egrebu, u obří černé díry. Desmond Sommers k ní vede záchranou misi. (Singularita)

 • 2227 (srpen) - Desmond Sommers přijímá velení na stanici Lighthouse v systému PSR 1257+12 (Světlo pulsaru). Druhé koloniální války. (Záře supernovy)

 • 2234 (říjen) - opět zažhnul kvazistelární objekt Fénix. Zabit Derek Sheppard, hlava OROSu. Povstává klika admirála Sarana, která se snaží přivést Asociaci na správnou cestu.

 • 2234 (prosinec) - první kontakt s rasou Draynů. Bitva u kvazistelárního objektu Fénix. Natálie St. Pierre se přidává na stranu Senešala.

 • 2235 - klika admirála Sarana poráží OROS. Vesmírná asociace se stává de facto vojenskou diktaturou. Konfiskace projektů OROSu, mimojiné projektu Final Frontier.

 • 2236-2237 - Ozbrojené složky Vesmírné asociace zbrojí proti Taurianské hrozbě, prezident ExoSolu Cruz se opevňuje ve svém domácím vězení na Liberty, hnutí Kerberos u moci. Desmond Sommers působí na základně Ozbrojených složek v Haswellu, Nathaniel Sommers se stává šéfem sekce Omega.

 • 2238 (únor) - současnost... (Svit magnetaru)


Vesmírná asociace - seznam světů:


Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode