Náměty #3 - Býčí skála

Čas dozrál a já jsem se rozhodl, že vás seznámím se třetím a posledním námětem, který aktuálně rozpracovávám. V předchozích příspěvcích jsem se mohl pochlubit s názvy „Admirál Byrd a tajemná kněžka Vrilu“ a „Maják“. Román, který na základě třetího námětu vzejde, zatím název nemá (pokud vás nějaký napadne, tak sem s ním! :-D).

Chystaná kniha bude mít dost společného se Synchronicitou. Bude se odehrávat za protektorátu, půjde v ní o nacistické Wunderwaffen a bude vázána k jednomu konkrétnímu místu.

Tou lokalitou je Býčí skála. Název je trochu matoucí, ve skutečnosti se jedná o jeskynní komplex (druhý největší v Česku) ležící v Moravském krasu mezi obcemi Křtiny a Adamov. Slangově se mu říká Býčina. V druhé polovině devatenáctého století zde byl uskutečněný archeologický průzkum pod vedením známého archeologa a speologa Jindřicha Wankela. Právě on v Býčí skále učinil zdejší nejvýznamnější objev: v její předsíni bylo nalezeno čtyřicet koster mladých žen, které jevily známky toho, že zde byly brutálně zmasakrovány, třešničkou na dortu byly uťaté ruce nalezené na kamenném oltáři. Také zde byly objeveny rozsekané koňské kosti. Teorií, k čemu tam kdysi došlo, je několik, sám Jindřich Wankel přišel s tou, že se jednalo o lidské oběti v rámci rituálního pohřbu velmože, který dostal název „Halštatský pohřeb“.

 

 

Možná se tedy ani nedivíte, že Býčí skála získala temnou pověst, že je prý zřídlem negativní energie a že se uvnitř ní jeskyňáři často setkávají s „tajemnem“. Jen zmíním, že se z Býčí skály často ozývá tajemný nářek (možná oněch obětovaných dívek, kdo ví), nebo se tam potuluje přízrak německého vojáka.

Proč německého vojáka? Protože Halštatským pohřbem temná historie Býčí skály nekončí. Za protektorátu měla uvnitř ní vzniknout nacistická podzemní továrna na letecké motory, dokonce byl kvůli tomu odpálen i původní vstup do komplexu. K jejímu dobudování však nikdy nedošlo.

A tohle je právě věc, které se chci v chystané knize chopit. Sledovali bychom příběh muže, který vyrůstal v Moravském krasu, má spoustu vzpomínek z dětství, které prožil během první republiky. Tehdy objevoval krásy zdejších jeskyní, nejvíce si zamiloval právě komplex Býčí skály. I on si je vědom jakýchsi paranormálních jevů uvnitř něj, zajímá se i o práci doktora Wankela, která mu přijde nedostatečná, zdá se mu, jako by bylo cosi zatajeno (on sám učinil kdysi v Býčí skále zajímavý objev). Jeho osud je s jeskyněmi neodmyslitelně spjat, možná kvůli tomu musí v rámci nucených prací dřít na výstavbě oné podzemní továrny. Zjišťuje, že nacisté tu cosi hledají a že mají o Býčí skálu i okultní zájem, možná právě kvůli Halštatskému pohřbu, který zde kdysi proběhl.

Chce zjistit víc. Jedné noci pronikne do střeženého komplexu a je přítomen zvláštnímu nacistickému rituálu, který má spojitost s testem jisté Wunderwaffe. Něco se nezdaří… a on zůstane v jeskyni uvězněn společně s Němci. Nastává peklo na Zemi, protože temnota uvnitř Býčí skály ožívá…

Tolik drobný nástin toho, o co bude v románu (žánrově bych ho zařadil stejně jako Synchronicitu – temný thriller/horor) kráčet. Teď jen harmonogram: přednost pro mě mají předchozí dva náměty, tudíž „Admirál Byrd a tajemná kněžka Vrilu“ a „Maják“. Když vše půjde dobře, tak bych se na román z prostředí Moravského krasu mohl vrhnout nejdříve na přelomu let 2023/2024, spíše však počítám s druhou polovinou roku 2024. Do té doby si chci nastudovat dostupné publikace o Býčí skále a Moravském krasu a taky si ji prohlédnout in situ, první příležitost se mi naskytne během akce, která proběhne 17. září. Jinak je Býčí skála přístupná veřejnosti jen v rámci otevřených dveří jednou ročně, většinou se tak stává v červnu. No a taky chci navštívit jedno místo v Polsku poblíž českých hranic, které bude s knihou taky souviset (k tomu se chystám příští rok)…

Pokud se budete chtít o této zajímavé lokalitě dozvědět víc, doporučuji vám k prozkoumání opravdu obsáhlý web, který je jí zasvěcený, zejména pak stránku Pověsti, kde naleznete i historky, ze kterých mrazí. Doporučuji číst zásadně před spaním. :-D

 

Vytvořeno službou Webnode