Ukázka z Kamenných strážců - Denis

Ke své další letošní novince, dobrodružnému thrilleru Kamenní strážci, jsem už zveřejnil několik informací a také první ukázku. Nyní podle mého soudu nastal čas na to, dát sem druhou - a ta bude tematicky zaměřená na další z hlavních postav, Denise Scotta. Stejně jako s Erikem "Jamesonem" Rogersem jste se i s ním mohli setkat jak ve Ztraceném městě, tak i v Srdci Sahary.

Denis je v mých knihách vlastně ta úplně nejhlavnější postava, je to klasický klaďas a má za sebou mnoho zajímavých životních zkušeností. Má doktorát z fyziky a několik let sloužil ve speciální jednotce amerického letectva, také se živil coby kameran pro nízkonákladovou produkční společnost zabývající se dokumenárními filmy, New Horizon. A kdyby vás to zajímalo, tak má rád americkou country, italská jídla (hlavně pizzu) a z dob, kdy byl v letectvu, má na rameni tetování :-). Život se s ním rozhodně nemazlil a na počátku Kamenných strážců ho nacházíme zahořklého a naštvaného na celý svět - a v téhle knize se s tím bude muset tak trochu popasovat.

A jelikož je Denis také klasickým akčním hrdinou (má pro to ostatně všechny předpoklady :-) ), chtěl jsem původně vybrat akční ukázku, ale nakonec jsem zvolil takový rozumný kompromis.

Přeji příjemné počtení!


Denis si přetáhl přes hlavu kapuci erární pláštěnky, vběhl do hustého deště a zamířil k zádi. Jakmile tam doběhl, naskytl se mu pohled na nově nainstalovaný jeřáb, naklánějící se nad hladinu jezera. Poblíž bručely dieselové motory a navíjely na buben těžké řetězy, ukotvené k podvodní plošině.

"Jak dlouho?!" štěkl Whitaker na Johanssona, který v koutku úst drtil cigaretový nedopalek.

"Minutu, šéfe!"

Denis zaslechl blížící se kroky. Když se otočil, spatřil lékařku ve společnosti dvou mužů s nosítky.

"Začínáš litovat, že jsi tady, že ano?" zeptala se ho Jennifer, která mu stanula po boku.

Uchechtl se. "Nedali jste mi moc na vybranou."

Její odpověď přerušily výkřiky Johanssonových mužů.

Denis se přihnal k okraji paluby, a když se opřel o zábradlí, zjistil, že plošina právě prorazila hladinu. Ihned spatřil oba potápěče, v těžkých neforemných oblecích vypadali jako roboti z levného sci-fi. Jakmile se plošina ocitla ve výšce paluby, několik mužů v pláštěnkách na ni skočilo a vrhlo se k ležícímu potápěči - Gregorymu. Teď šlo o vteřiny.

Upevnili na záda skafandru velký hák a pak ho pomocí řetězů vytáhli na rám, kde jej ukotvili. Zkušenými pohyby odstranili hledí a potom začali sundávat horní část obleku.

Denis si všiml zoufalého pohledu druhého potápěče, Ashtona, který mohl celému dramatu jen přihlížet. Bolest v jeho očích poznával. Viděl ji každé ráno, když se podíval do zrcadla.

Alyson...

Muži konečně vytáhli Gregoryho ze spodní části obleku a položili jej na nosítka. Dřív, než je vůbec zvedli, se potápěč pohnul a doširoka vytřeštil oči. Vypadalo to, že nemůže pochopit, kde je a co se s ním děje. Potom začal křičet a zmítat sebou, takže vypadl z nosítek a tvrdě se rozplácl na palubě.

Johansson k němu přiskočil a snažil se ho udržet na místě. "Dejte mu něco na uklidnění, Carolin!" křikl na doktorku.

"Dostaňte mě někdo ven!" zaslechl Denis Ashtonův výkřik, znějící díky tomu, že zůstával stále uvězněný v obleku, slabě a dutě. "Dostaňte mě ven, kruci!"

"Udělejte to!" pokynul Whitaker mužům.

Doktorce se vzápětí podařilo vpíchnout Gregorymu sedativa. Muž sebou ještě chvíli zmítal a potom ochabl. Znovu ho položili na nosítka a nesli ho dovnitř, Whitaker je následoval.

Denis drama, odehrávající se před jeho očima, sledoval bez dechu. Až nyní byl opět schopný vnímat déšť, bubnující o palubu, běžné zvuky lodi a skučící vítr. Něco se však nezměnilo. To, co věděl už dávno.

"Ten muž je mrtvý," konstatoval.

Vzápětí do něj někdo prudce vrazil. Nebyl na to připravený, takže se skutálel na palubu a vyrazil si při tom dech. Zjistil, že se nad ním jako ztělesnění smrti tyčí druhý potápěč, kterého museli mezitím odstrojit.

"Cos to, sakra, řekl?!" křičel na něj Ashton Lowles.

Denis se chtěl postavit, ale dřív, než se mu to podařilo, mu Ashton uštědřil kopanec do žeber. Bolelo to jako čert, takže se svinul do klubíčka, navíc na okamžik nemohl popadnout dech. Nadmořská výška si znovu začala krutě vybírat svou daň.

Jennifer přiběhla k Ashtonovi a chytila ho za ruku. "To by stačilo!"

Potápěč ji setřásl a znovu se vrhl k Denisovi.

Ostatní - včetně Johanssona - jen přihlíželi a evidentně se jim nechtělo zasahovat. Na tváři Whitakerova zástupce spatřil Denis dokonce náznak úsměvu.

Takže jsem sem přiletěl, abych jim dělal boxovací pytel, napadlo ho někde v cynickém koutku jeho mozku, dosud neomráčeném bolestí. Jenže já se nedám lacino.

Nečekal na další Ashtonův útok, prudce se na zemi otočil a podkopl mu nohy. Potápěč se sesul na palubu vedle něho, snažil se však znovu rychle postavit. Dřív, než se mu to podařilo, byl Denis na něm a lámal mu ruku za zády.

"Ty parchante!" vykřikl Ashton.

"Tímhle bratrovi nepomůžeš!" supěl nad ním Denis. "Chápeš to?"

"Jo."

Denis pustil potápěče a odvrávoral od něj.

Ashton ještě chvíli ležel a trhaně dýchal. Potom se postavil, vrhl na Denise divoký pohled - a rozběhl se k palubní nástavbě.

"Ashtone!" křičela za ním Jennifer.

Denis klesl na všechny čtyři a zuřivě lapal po dechu, plíce se mu svíjely vkřeči. Pro rvačku na tomhle místě se dal použít jen jediný výraz: byl to prostě hukot.

"Tohle... neskončí dobře," vysoukal ze sebe.

"Já vím," souhlasila Jennifer.

Jen silou vůle přemohl nevolnost a společně s ní vyrazil za Ashtonem. Dostihli ho v okamžiku, kdy vběhl na ošetřovnu.

Ashton se ihned vrhl k lůžku, na němž ležel Gregory. Šedavou spodní kombinézu měl rozstřiženou, takže odhalovala hrudník posetý rozsáhlými narůžovělými skvrnami. Byl napojený na přístroje a na tváři měl kyslíkovou masku.

"Co mu je?" zeptal se Ashton doktorky

"Tady byste neměl být!" otočila se na něj. A pak i na ostatní. "To platí i pro vás."

Ale nepovídejte, projelo Denisovi hlavou, nahlas však raději nic neříkal. Snažil se zůstat klidný, nepodléhat atmosféře marnosti, ale nevěděl, jak dlouho to dokáže.

Jak dlouho dokáže nevzpomínat.

Vytvořeno službou Webnode